5. Stressmestring

Status
Ikke tilgang
Spørsmål?
Ta kontakt
Målgruppe
Alle

I dette kurset skal vi lære hva stress er, hvordan det påvirker oss og hva som faktisk skjer i kropp og hjerne når vi stresser. Vi skal bli kjent med de vanligste symptomene og årsakene ved langvarig stress. Vi skal også gå gjennom ulike teknikker og bevisstgjøringsøvelser som vil gjøre deg i stand til å ta kontroll over stresset og skru av stressaktiveringen i kroppen, samt at du vil bli klar over de vanligste fallgruver vi går i når vi ønsker å endre inngrodde vaner og mønstre.

Denne kursserien er bygget opp av leksjoner med video, støttetekst, spørsmål, tilleggsmateriell og øvelser. Øvelsene gir deg mulighet til å teste ut teorien i praksis. Du bestemmer selv hvor og når du vil gjennomføre kurset og øvelser. Når du har fullført kurset vil du kunne være i stand til:

  1. Å forklare hva stress er og hvordan det kan påvirke oss
  2. Å kjenne igjen symptomer og årsaker på stress
  3. Å kjenne igjen egne tankefeller
  4. Å klare å skille de ulike områdene i livet ditt og være bevisst på hvordan de påvirker deg når det gjelder stress
  5. Å ha kunnskap og verktøy for å redusere ditt eget stress og skape en sunnere og mer bærekraftig hverdag
  6. Å vite om og kjenne igjen de vanligste fallgruvene mennesker går i når de ønsker å endre noe i eget liv, knyttet opp til innhold i kursleksjonene vi har jobbet oss gjennom

Det er slik at mange av de situasjonene vi står ovenfor i eget liv har vi muligheten til å gjøre noe med, som for eksempel å delegere oppgaver og sette grenser. Dette gjelder imidlertid ikke alltid. Står du, for eksempel, ovenfor egen eller andres sykdom eller midt oppi en tøff skilsmisse, vil det være situasjoner som du ikke kan påvirke i det hele tatt. Du vil likevel ha godt utbytte av dette kurset, nettopp ved å kjenne igjen og forstå hva som skjer med deg og lære deg bedre måter å forholde deg til situasjonen på slik at ikke stresset kommer som en tilleggsbelastning på systemet ditt.

Leksjoner