1. Selvledelse

Status
Ikke tilgang
Spørsmål?
Ta kontakt
Målgruppe
Alle

I dette kurset ser vi nærmere på hvordan våre automatiske mekanismer stort sett velger de enkleste, og dermed nødvendigvis ikke de beste, løsningene for oss. Når vi er bevisst dette kan selvledelse hjelpe oss til å influere egne tanker, følelser og handlinger for å nå egne mål.

«I dag er autonomi viktig – det å kunne bestemme selv over egen arbeidsdag. Selvledelse gir arbeidsglede» Lars Glasø

Denne kursserien er bygget opp av leksjoner med video, støttetekst, spørsmål og øvelser. Øvelsene gir deg mulighet til å teste ut teorien i praksis. Du bestemmer selv hvor og når du vil gjennomføre kurset og øvelser.

Når du har vært gjennom alle leksjonene og gjort oppgavene som følger med, vil du ha bedre forståelse for:

  1. Hvordan våre tanker og følelser påvirker oss i hverdagen
  2. At du enkelt kan endre måten du tenker på, og dermed hvilke resultater du får
  3. At for å lære noe nytt er det viktig å tørre å feile
  4. Hvordan du kan bruke visualisering effektivt i din hverdag
  5. Hvordan du kan endre vaner ved å ta bevisste valg
  6. Hvordan du setter gode meningsfylte mål

Vi tenker at den gode leder er bevisst sine egne reaksjonsmønstre og nysgjerrig på hvordan h*n kan samhandle optimalt med sine medarbeidere. God ledelse starter med selvledelse, og kan du lede andre om du ikke kan lede deg selv?

Leksjoner