5. Oppfølging

Status
Ikke tilgang
Spørsmål?
Ta kontakt
Målgruppe
Alle

Vi vil i denne kursmodulen gi deg en kort innføring i hva kontraktsoppfølging og -forvaltning betyr i praksis. Oppfølging er gjerne den lengste delen av innkjøpsprosessen, men samtidig den delen som ofte får minst oppmerksomhet, selv om den nok er blant de viktigste fasene i innkjøpsprosessen.  Etter endt kurs vil du ha:

 • Oversikt over sentrale tema i oppfølgingsfasen
 • Grunnleggende forståelse for de muligheter og utfordringer som finnes i oppfølgingsfasen
 • Større bevissthet om de gevinster som kan realiseres om fasen får den oppmerksomhet den fortjener

Denne avsluttende fasen av innkjøpsprosessen består av følgende leksjoner:

  • Oppfølging
  • Forvaltning, drift og vedlikehold
  • Måling og kontroll av ytelser
  • Garantistyring
  • Kontraktsadministrasjon
  • Benchmarking
  • Leverandørrevisjon
  • Tidlig varsling av ny prosess

Lykke til!

Leksjoner