4. Implementering

Status
Ikke tilgang
Spørsmål?
Ta kontakt
Målgruppe
Alle

Innkjøp er en tverrfaglig aktivitet og et spennende fagområde som har røtter inn i funksjoner som økonomi, juridisk, sikkerhet, produksjon, prosjekt, drift og ledelse. God erfaring fra innkjøp er veldig nyttig for å forstå de ulike prosessene i en virksomhet.

Som innkjøper er DU «navet» i innkjøpsprosessen. Med det menes at du må sørge for involvering og håndtering av de ulike interessentene. Prosessen vises billedlig godt i innkjøpshjulet hvor det er viktig at du som innkjøper sørger for et godt samarbeid og får alle involverte parter til å jobbe sammen mot et godt resultat.

Etter at avtalen er inngått skal partene «oppfylle» avtalen. Dette innebærer at leverandøren skal levere de avtalte varer og tjenester og at kjøper skal betale og gjøre nytte av disse etter intensjonen. Sammen med leverandøren har vi et felles mål via innkjøpet: Vi skal skape verdier sammen. Da må vi sørge for at det finnes rutiner og systemer som ivaretar implementering av innkjøpsavtaler.

Etter endt kursmodul er du i stand til å vite hva som skal til for å implementere avtaler i egen organisasjon. Dette innebærer kunnskap om følgende:

  • Etablering av mottaksapparat
  • Etablering av kontraktsadministrative rutiner
  • Etablering av endrings- og reklamasjonssystem
  • Etablering av måleparametere
  • Etablering av sanksjonssystem
  • Ivareta overføring til drift for videre oppfølging

Læring er endring av atferd. Ta i bruk ny kunnskap, ferdigheter og holdninger til å gjøre en god innkjøpsjobb i din virksomhet.

Lykke til!

Leksjoner