3. Kjøp

Status
Ikke tilgang
Spørsmål?
Ta kontakt
Målgruppe
Alle

I kurset Kjøp skal vi gå gjennom fire leksjoner. I den første leksjonen skal vi ta et raskt overblikk over kjøpsfasen slik vi illustrerer den i innkjøpshjulet. I den neste leksjonen skal vi se nærmere på hvordan man utarbeider en forespørsel eller konkurransegrunnlag som det kalles i offentlige anskaffelser. Videre skal vi gå gjennom ulike modeller og teknikker for å evaluere mottatte tilbud. I siste leksjon tar vi for oss forhandlinger, herunder forhandlingsforberedelser, ulike typer forhandlinger og hvordan man etablerer gode forhandlingsteam.

Etter endt kurs har du kunnskap om hovedaktivitetene i kjøpsprosessen. Denne kursmodulen har følgende læringsmål:

  • Hva kjennetegner en god kjøpsprosess?
  • Hva er sentrale roller i en kjøpsprosess?
  • Hvordan etablere en forespørsel?
  • Hva er viktig ved evaluering av tilbud?
  • Hvordan kan en forhandling forberedes og gjennomføres?

Lykke til!

Leksjoner