2. Marked

Status
Ikke tilgang
Spørsmål?
Ta kontakt
Målgruppe
Alle

I dette kurset skal vi gå gjennom de viktigste punktene i markedsarbeidet med mål om at du som kursdeltaker skal bli bedre rustet til å gjøre et godt markedsarbeid i din organisasjon.

Etter endt kurs er du i stand til å foreta markedsarbeid knyttet til innkjøp på en kommersielt god måte, og du skal kunne svare på følgende spørsmål:

 • Hva kjennetegner en god markedsprosess?
 • Hva er sentrale aktiviteter i en markedsprosess?
 • Hvordan gjør man en leverandørmarkedsanalyse?
 • Hvordan innhenter vi markedsinformasjon?
 • Hvordan legger vi til rette for god konkurranse?
 • Hva er viktig når man kommuniserer med leverandørmarkedet?

Kurset inneholder fem leksjoner:

 1. Markedsfasen
 2. Markedet
 3. Markedsanalyse med vekt på innhold, segmentering og konkurranse
 4. Markedsanalyse med vekt på leverandørsøk og informasjonsinnhenting
 5. Leverandørkommunikasjon

Lykke til!

Leksjoner