1. Forarbeid

Status
Ikke tilgang
Spørsmål?
Ta kontakt
Målgruppe
Alle

Kursene i innkjøp tar for seg hvordan man skal gjennomføre trygge og gode innkjøpsprosesser som ivaretar hensyn til effektivitet, integritet og kvalitet. I offentlig sektor finnes det et regelverk for hvordan man skal gjennomføre innkjøp. Regelverket inneholder viktige grunnprinsipper som også bør legges til grunn i privat sektor.

Grunnprinsipper for gode innkjøpsprosesser er følgende:

  • Konkurranse
  • Likebehandling
  • Forutberegnelighet
  • Etterprøvbarhet
  • Forholdsmessighet

Prinsippene brukes for fremme effektivitet, integritet og kvalitet. Som bedrift er du avhengig av å ha et godt omdømme og tillit i markedet, og gjennom etisk gode innkjøp er du langt på vei. For å bygge opp et godt omdømme er det viktig at du som innkjøper legger vekt på handlinger over ord: Det du faktisk gjør veier tyngre enn det du sier at du gjør.

Etter dette kurset vil du være du i stand til å gjennomføre godt og viktig forarbeid for et innkjøp. Kursmodulen har følgende læringsmål:

  • Hvordan avklare om det eksisterer et reelt behov
  • Hvorfor mandat er viktig, og hva det bør inneholde
  • Hva som bør vurderes når et innkjøpsteam opprettes
  • Hvilke elementer som skal kartlegges under definering av behovet
  • Hvordan behovet skal beskrives i en spesifikasjon til markedet

Lykke til!

Leksjoner