5. Prosjektmodellen

Status
Ikke tilgang
Spørsmål?
Ta kontakt
Målgruppe
Alle

Alle prosjekter som lykkes følger samme oppskrift, med følgende ingredienser: Realistiske prosjektmål, et godt prosjektteam med definerte roller og ansvar, robust prosjektplan, effektiv utførelse av arbeidet beskrevet i prosjektplanen, fokus på gevinster og å lære av sine erfaringer.

Kurset gir en innføring i prosjektmodellen. Etter kurset skal du ha kunnskap om:

  • Bruk av prosjektmodell som veileder til vellykkede prosjekter.
  • Hvordan tilpasse prosjektmodellen til dine prosjekter.

Sammen med kunnskap og ferdigheter i prosjektledelse skal prosjektmodellen bidra til at alle prosjekter lykkes.

Leksjoner