4. Organisering

Status
Ikke tilgang
Spørsmål?
Ta kontakt
Målgruppe
Alle

Det er mennesker som skal gjøre jobben og sørge for at kunder og brukere får prosjektleveransene innenfor avtalte krav til kvalitet og innenfor tids- og kostnadsrammen. Det er da viktig at prosjektet er organisert på en god måte i forhold til linjeorganisasjonen, at prosjektteamet består av prosjektleder og fagfolk med nødvendig kunnskap og ferdigheter, og at alle vet hvem som skal gjøre hva.

Etter avsluttet kurs har du lært å organisere prosjekter:

  • Definere roller og ansvar
  • Lage prosjektmandat
  • Forstå ulike organiseringsmodeller
  • Sette sammen og utvikle effektive prosjektteam
  • Håndtere interessenter

Gode prosjekter er også avhengig av godt samarbeid i prosjektteamet. Godt samarbeid mellom folk fra ulike avdelinger og ulike virksomheter kommer ikke nødvendigvis av seg selv. Godt samarbeid i prosjektteam er et resultat av klare roller og ansvar, dyktig og respektert prosjekteier og prosjektleder, samsvar mellom ansvar og myndighet, prosjektteam med faglig kompetanse og komplementære teamroller, åpenhet for innovasjon og kritisk tenkning, klar og ærlig kommunikasjon, og sist men ikke minst vilje og lyst til å lykkes sammen.
Kurset er fundamentert på følgende standarder i prosjektledelse: PMI’s «A Guide to the Project Management Body of Knowledge», «Styring av vellykkede prosjekter med PRINCE2» og ISO 21500 «Guidance on Project Management».

Leksjoner