3. Gjennomføring

Status
Ikke tilgang
Spørsmål?
Ta kontakt
Målgruppe
Alle

Grunnlaget for en vellykket gjennomføringsfase er en robust prosjektplan og en realistisk business case. Og det er i gjennomføringsfasen vi får sett hvor god prosjektplanen er når kartet møter terrenget. Prosjektledelsen skal nå benytte sin kompetanse til å få jobben gjort, håndtere avvik, usikkerheter og endringer, og møte interessentenes forventninger. I tillegg er det viktig at prosjektet utfører viktige avslutningsaktiviteter som evaluering av utførelse og dokumentasjon av erfaringer som kan bidra til at fremtidige prosjekter blir enda bedre.

Kurset gir en innføring i praktisk gjennomføring og avslutning av prosjekter. Etter kurset skal du ha kunnskap om:

  • Sentrale prosjektledelsesaktiviteter i gjennomførings- og avslutningsfasen
  • Oppstart av gjennomføringsfasen
  • Fremdriftsoppfølging
  • Håndtering av avvik og usikkerhet
  • Håndtering av endringer
  • Fremdriftsmøter og kommunikasjon
  • Overlevering og avslutning

Kurset er fundamentert på følgende standarder i prosjektledelse: PMI’s «A Guide to the Project Management Body of Knowledge» “Styring av vellykkede prosjekter med PRINCE2” og ISO 21500 «Guidance on Project Management».

Leksjoner