3. Grunnleggende kvalitetslederskap

Status
Ikke tilgang
Spørsmål?
Ta kontakt
Målgruppe
Alle

Gjennom dette kurset vil du få kunnskap som gjør deg i stand til å beskrive forskjellen på kvalitet som et konsept, et fagområde og som en profesjon. Du vil kunne se forskjellen mellom destruktive og konstruktive ledere og å kunne forklare viktigheten av konstruktive ledere og bemyndiget medarbeidere. Vi vil beskrive de ulike typer av kvalitetsledere du kan finne i en virksomhet slik at du vil kunne vite om ulike roller en kvalitetssjef kan ha. Vi vil vise deg hvordan du bruker  transformasjoner i en virksomhet og hvordan man skal håndtere ulike nivåer av motstand mot endringer.

Etter kurset, vil du kunne:

  • Måle om du har en god kvalitetskultur i virksomheten
  • Trigge din toppledelse til å bli engasjert for kvalitet som en strategi
  • Skape en enkel plan for å transformere kulturen i virksomheten

Vi vil vise deg hvordan du skal utarbeide en enkel kommunikasjonsplan for implementering, for å identifisere og analysere interesserte parter og identifisere risikoer og utføre en enkel risikoanalyse. Vi vil gjøre deg i stand til å identifisere og beskrive kulturen i virksomheten din

Vi vil utfordre din tenkning og håper å få deg til å reflektere over hva som kreves for å utvikle en kvalitetskultur.

Leksjoner