2. Struktur for kvalitet

Status
Ikke tilgang
Spørsmål?
Ta kontakt
Målgruppe
Alle

I dette kurset vil vi gi deg kunnskap om hva som må dokumenteres i et ledelsessystem, hvordan ledelsessystemet kan vedlikeholdes, hva kvalitetspolitikk er og hva den inneholder og hvordan du setter opp enkle forbedringsmetoder som PLAN-do-Check-Act, PDCA.

Etter kurset, vil du kunne:

  • Beskrive de viktigste komponentene i et ledelsessystem
  • Sette opp et forslag for kvalitetspolitikk i virksomheten
  • Gjennomføre en enkel prosess-system-analyse
  • Avgjøre behovet for detaljnivå.
  • Foreslå handlinger for drift og vedlikehold av virksomhetens ledelsessystem.

Når du er ferdig med kurset, kan du forklare viktigheten av at virksomhetens toppledere forplikter seg og hva deres ansvar består av, i tillegg til ansvaret til de som er kvalitetsansvarlige i virksomheten. Du vil også få en oversikt over betydningen av kontinuerlig forbedring.

Leksjoner