2. Planlegging

Status
Ikke tilgang
Spørsmål?
Ta kontakt
Målgruppe
Alle

Planlegging er viktig i alle prosjekter, og en god og robust prosjektplan er grunnlaget for effektiv utførelse og oppfølging av arbeidet i gjennomføringsfasen. I dette kurset vil du lære hvordan du kan planlegge et prosjekt, hva en realistisk og robust prosjektplan bør inneholde, og viktigheten av å ha oversikt over gevinster før gjennomføringsfasen starter.

Etter avsluttet kurs har du lært om følgende:

  • Planleggingsprosessen
  • Effektmål og resultatmål
  • Arbeidsomfang, tidsplan, ressursplan og kostnadsestimat
  • Usikkerhetsanalyse
  • Prosjektplanen
  • Den oppdaterte business case

Kurset er fundamentert på følgende standarder i prosjektledelse: PMI’s «A Guide to the Project Management Body of Knowledge», «Styring av vellykkede prosjekter med PRINCE2» og ISO 21500 «Guidance on Project Management».

Leksjoner