1. Oversikt og innsikt

Status
Ikke tilgang
Spørsmål?
Ta kontakt
Målgruppe
Alle

Prosjekter er viktige for de aller fleste virksomheter. Prosjektledere, prosjekteiere og prosjektmedarbeidere med de nødvendige kunnskaper og ferdigheter innenfor prosjektledelse er helt sentralt for å kunne lykkes med prosjekter som igjen bidrar til gevinster knyttet til utvikling, vekst og endring. Erfaringer viser at det er lett å mislykkes med prosjekter, og årsaken er som oftest at vi ikke fulgte god praksis i prosjektledelse.

Etter avsluttet kurs har du lært om de viktigste faktorene bak vellykkede prosjekter:

  • Fokus på gevinster og gevinstrealisering.
  • Prosjektorganisering, roller, ansvar og myndighet.
  • Prosjektfabrikken med det sunne prosjektmiljøet.
  • Prosjektmodellen som oppskriften på god praksis i prosjektledelse.
  • God praksis ved oppstart, planlegging, gjennomføring og avslutning.
  • Prosjekteierstyring og prosjektledelse.
  • Håndtering av usikkerhet.
  • Prosjektmodenhet, erfaringer og læring.

Leksjoner