1. Oversikt og innsikt

Status
Ikke tilgang
Spørsmål?
Ta kontakt
Målgruppe
Alle

I dette kurset vil du få kunnskap om kvalitetsledelse, slik at du kan lede med selvtillit og kunne karakterisere hva som er nødvendig – og forklare hvorfor det er viktig –  med et langsiktig fokus. Du vil kunne fortelle hvorfor alle virksomheter må levere med kvalitet, samt forholdet mellom inntjening og kvalitet. Vi vil også forklare og gi deg kunnskapen om de mest sentrale standardene fra ISO.

Etter avsluttet kurs har du lært om de viktigste faktorene bak god kvalitetsledelse:

  • Sette opp enkel oversikt over et integrert ledelsessystem
  • Finne rett timing til å etablere ledelsessytemer i egen bedrift
  • Identifisere kilder til å gjøre beregninger av uønskede kvalitetskostnader
  • Forklare hvordan og hvorfor høye uønskede kvalitetsskostander ødelegger for alle virksomheter

 

Vi vil også utfordre din tenkemåte og gjøre deg i stand til å forklare viktigheten av en god kvalitetskultur og til ta initiativ til å skape en slik kultur, samt å bruke kvalitetsprinsipper i din ledelse i praksis.

Leksjoner